clanak False

Javni natječaj za prodaju nekretnine, dio z.k.č. 7705/253 k.o. Grad Zagreb

04.01.2019.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju 1/2 dijela nekretnine označene kao z.k.č. 7705/253, kuća br. 28 i dvorište, Ulica Milana Lenucija, ukupne površine 336 m2, upisane u z.k.ul. 9220 k.o. Grad Zagreb.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave