clanak False

Javni natječaj za prodaju mineralne sirovine građevinskog pijeska i šljunka u rastresitom stanju

07.01.2019.
Grad Zagreb objavljuje javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju mineralne sirovine - građevinskog pijeska i šljunka deponiranog na dijelu naselja Podbrežje u k.o. Zaprudski otok, u količini od 4.452,79 m3 datog na raspolaganje Gradu Zagrebu.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave