clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

19.05.2020.
Grad Zagreb objavljuje tri Javna natječaja za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda.
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao 321/938 dijela z.k.č. 8481/3, oranica na Melinah, površine 260,8 čhv ili 938 m2, upisane u z.k.ul. 14722 k.o. Grad Zagreb kao suvlasništvo Grada Zagreba u 321/938 dijela i društveno vlasništvo u 617/938 dijela s upisanim pravom korištenja za korist upisanih vlasnika z.k. tijela AII i AIII, koji dio u katastarskom operatu odgovara k.č. 3407 k.o. Gračani, Ksaver, voćnjak, površine 312 m2 upisanoj u Posjedovnom listu 2370 k.o. Gračani i građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 8481/16, oranica, površine 120,1 čhv, odnosno 432 m2, upisane u z.k.ul. 12737 k.o. Grad Zagreb kao vlasništvo Grada Zagreba, koja u katastarskom operatu odgovara k.č. 3399, Ksaver, oranica, površine 426 m2 upisanoj u Posjedovnom listu 5347 k.o. Gračani. 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 783/1, Anićeva ulica, gradilište, površine 184 m2, upisana u z.k.ul. 22844 k.o. Klara kao vlasništvo Grada Zagreba, koja prema stanju u katastarskom operatu odgovara k.č. 783/1, Anićeva ulica, oranica, površine 184 m2, upisanoj u Posjedovnom listu 2291 k.o. Klara kao korisništvo Grada Zagreba. 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao z.k.č. 1/9, oranica, Sarajevska površine 3382 m2, upisane u z.k.ul. 56609 k.o. Jakuševec, koja u katastarskom operatu odgovara k.č. 2350/1, oranica, Sarajevska površine 3382 m2, upisanoj u Posjedovnom listu 451 k.o. Zaprudski otok: 
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave