clanak False

Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi u 2020.

15.07.2020.
Dana 8.7.2020. gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi.
Natječaj je otvoren do 28.8.2020.
Tekst Javnog natječaja za dodjelu potpore male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi u 2020.
Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/16)
Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/1814/2016/20)

Natječajna dokumentacija:
Upute za prijavitelje
Popis prihvatljivih troškova
Kriteriji za bodovanje poslovnog plana PG
Uputa o pravima ispitanika u odnosu na osobne podatke
 
Obrasci za prijavu:
Obrazac prijave
Obrazac poslovnog plana
Obrazac poslovnog plana u excellu
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava da subjekt nije u stečaju, predstečajnoj nagodbi ili likvidaciji
Izjava o nepostojanju umjetno stvorenih uvjeta poslovanja
Dodatne informacije moguće je dobiti i telefonski na tel. 6585-684, 6585-683, 6585-605, 6585-648, 6101-695, 6585-682.

Aktualnosti