clanak False

Javna objava Rješenja za zahvat, „Reciklažno dvorište Žitnjak“

 
Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Kuševićeva 2, na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) i članaka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/14), u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za zahvat, „Reciklažno dvorište Žitnjak“, nositelja zahvata, Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,
 
Javno objavljuje Rješenje doneseno na temelju provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za zahvat, „Reciklažno dvorište Žitnjak“

Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, time informira javnost o ishodu provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, za zahvat, „Reciklažno dvorište Žitnjak“, po zahtjevu nositelja zahvata, Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

Rješenje rjesenje_reciklazno dvoriste zitnjak.pdf

Info servis