clanak False

Izvještaj o radu snaga zaštite i spašavanja Grada Zagreba za 2009.

26.01.2010.

Tijekom 2009. Snage zaštite i spašavanja Grada Zagreba obavile su ukupno 22 952 hitne intervencije. U obavljanju hitnih intervencija sudjelovalo je 13 228 pripadnika Snaga zaštite i spašavanja Grada Zagreba.

Najveći broj hitnih intervencija obavile su ekipe hitne medicinske pomoći i to 20 014, dok su pripadnci Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i Dobrovoljnih vatrogasnih društava obavili 2871 hitnu intervenciju. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja koja djeluje na području Medvednice i Grada Zagreba obavili su 67 hitnih intervencija.

Javna vatrogasna postrojba i Dobrovoljna vatrogasna društva najviše su hitnih intervencija obavili u gašenju požara i to 1492 intervencije, zatim u tehničkim intervencijama 1079, a u ostalim slučajevima imali su 300 intervencija.

Djelatnici Ureda za upravljanje u hitnim situacijama upravljali su i sudjelovali u radu na terenu u svim značajnijim hitnim situacijama.

Sve Snage zaštite i spašavanja obavile su uspješno hitne intervencije u kojima su sudjelovale spašavajući ljudske živote i znatno doprinoseći smanjenju materijalnih šteta.