clanak False

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete - jug (SGGZ 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst)

19.04.2017.

Urbanistički planovi uređenja (UPU) - DONESENI