clanak False

Ispravak - Uređenje objekta DV Matije Gupca, PO Rudeš

27.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 27. 02. 2017. godine objavio ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Uređenje objekta DV Matije Gupca, PO Rudeš “ pod evidencijskim brojem nabave 316-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-003517
 
Novi rok za dostavu ponuda je 09. 03. 2017. u 12,00 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje