clanak False

Ispravak - Uređenje objekta DV Matije Gupca, PO Rudeš

15.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 15. 02. 2017. godine poslao na objavu ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Uređenje objekta DV Matije Gupca, PO Rudeš„ pod evidencijskim brojem nabave 316-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-002697
 
Novi rok za dostavu ponuda je 28. 02. 2017. u 10,30 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje