clanak False

Ispravak - Uređenje elektroinstalacija u Industrijskoj strojarskoj školi

06.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 06. 02. 2017. godine objavio ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Uređenje elektroinstalacija u Industrijskoj strojarskoj školi„ pod evidencijskim brojem nabave 405-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-002035
 
Novi rok za dostavu ponuda je 16. 02. 2017. u 12,30 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje