clanak False

Ispravak - Raketa za bušenje trupa ceste

26.01.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 25. 01. 2017. godine objavio ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Raketa za bušenje trupa ceste„ pod evidencijskim brojem nabave 2016-583, broj dokumenta: 2017/S 014-001432
 
Novi rok za dostavu ponuda je 06. 02. 2017. u 9,30 sati.
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje