clanak False

Ispravak - Plinomjeri turbinski veličine G-65 do G-2500 – prirubnički

24.01.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je kao središnje tijelo za javnu nabavu, na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 24. 01. 2017. godine objavio ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Plinomjeri turbinski veličine G-65 do G-2500 – prirubnički „ pod evidencijskim brojem nabave 2016-3128, broj dokumenta: 2017/S 014-0001200
 
Novi rok za dostavu ponuda je 13. 02. 2017. u 8,30 sati.
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje