clanak False

Ispravak - Opskrba plinom

24.01.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) 23. siječnja 2017. poslao na objavu u Elektronički oglasniki javne nabave Republike Hrvatske i Službeni list EU poziv na nadmetanje za predmet nabave: OPSRKBA PLINOM, pod evidencijskim brojem Z-2016-12; broj dokumenta: 2016/S 014-0001339.
Novi rok za dostavu ponuda: 14. veljače 2017. u 10 sati.
 
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje