clanak False

ISPRAVAK - DV MAKSIMIR, uređenje kućice u dvorištu

19.04.2017.

 

ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE

 

Grad Zagreb je na temelju članka 32. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 14.12.2010. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: DV MAKSIMIR, uređenje kućice u dvorištu, pod evidencijskim brojem: EM-406-009/2010.

 

Rok za dostavu ponuda: 17.12.2010. u 9 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje