clanak False

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

19.04.2017.

GRADITELJSTVO

- Drugi područni odsjek za graditeljstvo (za PU Novi Zagreb i Peščenica)
Voditeljica Drugog područnog odsjeka za graditeljstvo:Marica Peršić
Tel: 610-0260, faks: 610-0274
E-mail: Marica.Persic@zagreb.hr

 - Obavlja poslove vođenja prvostupanjskih postupaka i izdavanja građevinske dozvole i rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju građevinske dozvole, uporabne dozvole, obavijesti o prijavi početka građenja, odnosno početka radova na uklanjanju građevine, vode se postupci i izdaju rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, izdaju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja graditeljstva, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.


 

KOMUNALNI POSLOVI

- Pojedinačni izvršitelji (za PU Pešćenica - upravni savjetnik za komunalne poslove)
Tel: 610-0267, faks: 610-0247

Rješavanje o naknadi za priključivanje na komunalnu infrastrukturu, o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, o postavi natpisa, svih tipova reklama, reklamnih objekata i svih tipova pokretnih naprava, o postavi i uklanjanju spomen ploča i spomenika, ako postojećim propisima nije drugačije određeno, i o korištenju javnih površina zbog organiziranja gradilišta.

 

  

 Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.