clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

27.09.2023.

IZVAN SJEDIŠTA PODRUČNOG UREDA, na lokaciji: Mjesni odbor Hrelić
Ulica Svetog Mateja 93, 10020 Novi Zagreb
Područni odsjek Novi Zagreb - istok (Novi Zagreb)

E-mail: novi-zagreb-istok@zagreb.hr

Voditeljica Područnog odsjeka Novi Zagreb-istok: kontakt osoba:
Tel: 01 6666-833, faks: 01 658-5697

 

Područni odsjek Novi Zagreb - zapad (Novi Zagreb)

E-mail: novi-zagreb-zapad@zagreb.hr

Voditeljica Područnog odsjeka Novi Zagreb-zapad: Gordana Šolar, dipl. polit.
Tel: 01 658-5680, faks: 01 658-5678 
E-mail: Gordana.Solar@zagreb.hr

 

IZVAN SJEDIŠTA PODRUČNOG UREDA, na lokaciji: Brezovica, Brezovička cesta 100
Područni odsjek Brezovica (Novi Zagreb)

E-mail: brezovica@zagreb.hr

Voditelj Područnog odsjeka: Petar Vukelić
Tel: 01 653-7515, 01 653-7880, faks: 01 653-7099

 E-mail: petar.vukelic@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi stručne, organizacijske, administrativne i tehničke pripreme i obrade sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izrade programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izrade nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture, planova komunalnih aktivnosti, planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranja s građanima i udrugama građana, prikupljanja podataka o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganja rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranja i provođenja mjesnih zborova građana, vođenja evidencija o sastavu i radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, obrade zahtjeva, izrade akata i vođenja evidencija u vezi s korištenjem objekata i prostora mjesne samouprave, sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te drugi poslovi iz djelokruga područnih odsjeka.
 

Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.