clanak False

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada

19.04.2017.

  - Peti područni odsjek (za PU Dubrava)
Voditeljica Petog područnog odsjeka: Lidija Stojaković
Tel: 658-5409, faks: 658-5410

E-mail: lidija.stojakovic@zagreb.hr 
Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta.

Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.