clanak False

Gradski projekt Zagrepčanka

03.05.2021.
Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada započeo je s provođenjem gradskog projekta Zagrepčanka, Ulica Vjekoslava Heinzela 64-68 temeljem članka 101. Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst).
Gradski projekti složene su aktivnosti u uređenju prostora od osobitog interesa za Grad, u kojima se Grad javlja kao sudionik u realizaciji bilo da je vlasnik zemljišta bilo da je već uložio ili će tek ulagati u novu gradsku infrastrukturu ili, općenito, u neku novu gradsku kvalitetu.
Prostor Zagrepčanke u Heinzelovoj je u Razvojnoj strategiji Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, poglavlje 6.3. Strateški gradski projekti Grada Zagreba, redni broj 9, naveden kao strateški gradski projekt Zagrepčanka – prenamjena napuštene industrije. Cilj projekta je analizirati stanje te istražiti i prezentirati mogućnosti transformacije i sadržajne prenamjene sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu radi poticanja daljnjeg razvoja poslovnog i prometnog središta istočnog dijela Grada uz zaštitu identitetskih obilježja postojeće industrijske arhitekture.
 
FAZE PROVEDBE
 
I         Pripremne aktivnosti
- Sociološka studija, predstavljanje rezultata, dr.sc. Jana Vukić, 2021.
- Prostorna analiza Zagrepčanka u Heinzelovoj, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, 2020.
 
II        Izrada programskih smjernice gradskog projekta
 
III       Izrada programa gradskog projekta
 
IV      Izrada programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja
 
V       Provedba javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja

Aktivnosti