clanak False

Građevinarstvo

16.06.2021.

Građevinski radovi i narudžbe

Tromjesečna priopćenja za 2017.
IV. tromjesečje 2017.  
III. tromjesečje 2017. 
II. tromjesečje 2017.   
I. tromjesečje 2017.    
 

Tromjesečna priopćenja za 2016.
IV. tromjesečje 2016.
III. tromjesečje 2016.
II. tromjesečje 2016.
I. tromjesečje 2016.

 

 Izdane građevinske dozvole
 

Tromjesečna priopćenja za 2017.
I. - XII. 2017.  
I. - IX. 2017.   
I. - VI. 2017.   
I. - III. 2017.   
Tromjesečna priopćenja za 2016.
I. - XII. 2016.
I. - IX. 2016.
I. - VI. 2016.
I. - III. 2016. Završene zgrade i stanovi

Završene zgrade i stanovi u 2011. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2010. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2009. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2008. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2007. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2006. (godišnje priopćenje)
Završene zgrade i stanovi u 2005. (godišnje priopćenje)