clanak False

Ured za upravljanje u hitnim situacijama

02.11.2021.

Sjedište: Ulica kneza Branimira 71b
Tel: 658-5141
Faks: 6585-127 
E- mail: uhs@zagreb.hr
 
PROČELNIK: Mladen Jurin, privremeno obavlja poslove i zadatke pročelnika, od 31. listopada do 31. prosinca 2021.  

Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih, pojedinačnih i drugih akata u navedenim, odnosno pojedinim područjima, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: