clanak False

Urbana aglomeracija Zagreb: Predstavljanje projekta Izgradnje interpretacijskog centra Andautonija u Ščitarjevu

22.03.2019.
Predstavnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Irena Matković i Željka Pavlović sudjelovale su  22. ožujka 2019. na sastanku koji je organizirala Razvojna agencija Zagrebačke županije, a vezano uz predstavljanje projekta Izgradnje interpretacijskog centra Andautonija u Ščitarjevu. Za projekt je pripremljena tehnička dokumentacija, ishođena građevinska dozvola, izrađena CB analiza, te izrađena Konzervatorska studija.

Predstavnica Arheološkog muzeja, Dora Kušan Špalj, dala je povijesni pregled lokaliteta od Rimskog doba, a arhitekt Vedran Linke (Studio XXL) predstavio je arhitektonsko rješenje Interpretacijskog centra. Nakon predstavljanja arhitektonskog rješenja predstavnica Arheološkog muzeja dala je pregled stalnog postava te naglasila da je postav prezentiran na  suvremen i interaktivan način, da se Intrerpretacijski centar radi u svrhu daljnjeg razvoja Arheološkog parka, te da su znanstveno potvrđene informacije prilagođene svakom posjetitelju na popularan način. Na kraju prezentacije Vlatka Čolak iz tvrtke Ecorys predstavila je izrađenu CB analizu.

Nakon prezentacije razvila se rasprava u cilju detektiranja potrebnih daljnjih koraka pri prijavi projekta na neki od natječaja za sufinanciranje.

Aktivnosti