clanak False

Privremeno stambeno zbrinjavanje građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22.03.2020. i 29.12.2020.

13.01.2022.
Konačna lista prioriteta za davanje stanova na privremeno korištenje

Na temelju točke VIII. stavka 8. Zaključka o privremenom stambenom zbrinjavanju građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22. ožujka 2020. i 29. prosinca 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/21), gradonačelnik Grada Zagreba, 10. siječnja 2022. , utvrdio je 

Konačnu listu prioriteta za davanje stanova na privremeno korištenje

♦ Konačnu listu prioriteta za davanje  stanova na privremeno korištenje možete preuzeti klikom na  - lista  
 
Konačna lista prioriteta za davanje stanova na privremeno korištenje objavit će se na na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 i oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave, te na WEB stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Odjelu za stanove i stambeno zbrinjavanje Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada svakog radnog dana od 8,00 do 15,30 sati, a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati,  soba 409, 4. kat, Trg Stjepana Radića 1, osobno ili na tel. 01/610-1589 ili 610-1409.