clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za sklapanje XVI. dodatka Kolektivnom ugovoru /Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba

24.11.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Pregovarački odbor
Grada Zagreba za

sklapanje XVI. dodatka
Kolektivnom ugovoru

/Kolektivnog ugovora
za zaposlene u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi
Grada Zagreba

 
(24.11.2021.)
 
 
- predsjednica:
Danijela Dolenec – zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba;
 
- zamjenik predsjednice:
Mladen Jurin, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama;
 
- članovi:
Siniša Jembrih – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,
Zlatko Križanić – predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba,
Josip Hibler – voditelj Odjela za zaštitu od požara i vatrogastvo Ureda za upravljanje u hitnim situacijama,
Daniela Juroš Pečnik – pročelnica Gradskog ureda za financije,
Dianora Kobia Lulić - pročelnica Stručne službe gradonačelnika.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba