clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za sklapanje XV. dodatka Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

17.11.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Pregovarački odbor
Grada Zagreba za
sklapanje XV. dodatka
Kolektivnom ugovoru za
zaposlene u
predškolskim
ustanovama
Grada Zagreba

 
(17.11.2021.)
 
- predsjednica:
Danijela Dolenec– zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba;
 
- zamjenica predsjednice:
Tatjana Dalić - pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje;
 
- članovi:
Iva Milardović Štimac - pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje,
Siniša Merćep - voditelj Odsjeka za financiranje društvenih djelatnosti,      
Mirjana Tatarović - voditeljica Odjela za ekonomsko-analitičke i planske poslove,
Mihaela Adamović -  viša stručna savjetnica pročelnika za obrazovanje,
Martina Glasnović - voditeljica Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje,
Hrvoje Bareta - upravni savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje,
Dubravka Vuletić  - stručna savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje,
Krešo Tomljenović - v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića „Izvor“,
Jadranka Filipović Palac - ravnateljica Dječjeg vrtića „Malešnica“.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba