clanak False

Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2022. do 2025.

09.02.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za izradu
Akcijskog plana za
prevenciju vršnjačkog
nasilja od 2022. do 2025.

(16.2.2022.)
(izmjena: 9.2.2023.)

 
 
- za predsjednicu:
Lora Vidović;
 
- za članove:
Lucija Topolovec,
Petar Pletikosić,
Josipa Mihić,
Vanda Bezmenjak,
Romana Galić,
Nikolina Grubišić Požar,
Jasminka Jukić,
Anamarija Sočo,
Iris Marušić,
Lana Ciboci,
Cvijeta Senta,
Božena Horvat-Alajbegović,
Stjepka Popović,
Vanja Sljepčević Saftić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba