clanak False

Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba na temelju socioekonomskog statusa

05.01.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za dodjelu
Stipendije Grada Zagreba
na temelju

socioekonomskog
statusa

 
(5.1.2022.)
 
- dr.sc. Romana Galić,
- Nataša Brajdić,
- Katarina Jaklin,
- izv.prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović,
- dr.sc. Ivan Žilić,
- dr.sc. Tvrtko Jolić,
- doc.dr.sc. Adrijana Bjelajac.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba