clanak False

Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja

Dana 8. runja 2016. na snagu je stupila Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/16, 19/16), a kojom se jednom od roditelja koji brine o najmanje troje svoje djece omogućuje ostvarivanje mjesečne financijske pomoći u visini prosječnog iznosa neto mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj prema zadnjim objavljenim podacima Držanog zavoda za statistiku prije isplate novčane pomoći, umanjenog za pripadajuće doprinose, porez i prirez. Novčana pomoć za roditelja odgojitelja može se ostvariti ako vaše najmlađe dijete nije krenulo u osnovnu školu te je koristiti do njegove 15. godine.

Obrasce zahtjeva možete pronaći na službenim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u prostorijama Ureda za demografiju, Zagreb, Vodnikova 14, svakoga radnog dana.

Za više informacija možete se obratiti na tel: 6100 342, 6100 329, 6166-181 i 6166-343,

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za roditelja odgojitelja
Izjava primatelja drugog dohotka