clanak False

Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene

23.12.2022.
Poštovani,
 
Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene koje se provodi u razdoblju od 23. prosinca 2022. do 22. siječnja 2023.
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, klikom na poveznicu dolje.
 
Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja javnosti

Otvorena savjetovanja