clanak False

Međunarodni dan civilne zaštite 2013.

01.03.2013.

 

Danas 1. ožujka pripadnici civilne zaštite slave svoj dan - Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske. Ured za upravljanje u hitnim situacijama koristi ovu prigodu i svim pripadnicima civilne zaštite čestita njihov praznik.

Ovaj datum za međunarodnu civilnu zaštitu ima dvostruku važnost. 1. ožujka 1972. stupio je na snagu Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, važan međunarodni dokument s područja humanitarnog prava koji je registriran pri Tajništvu Ujedinjenih naroda u skladu s Poveljom UN-a. Sljedećeg dana, 2. ožujka 1972. počela je djelovati Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu kao međuvladina organizacija.
Civilna zaštita u svijetu i u nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinice lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi.
Zagreb ima dugu povijest civilne zaštite - prva je Škola civilne zaštite otvorena 1938. Ured za upravljanje u hitnim situacijama od svog osnutka intenzivno radi na organizaciji i ustrojavanju civilne zaštite u Gradu Zagrebu. Oformljeno je Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Zagreba kao stručno operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Pored toga, u Zagrebu su osnovana i Zapovjedništava civilne zaštite u gradskim četvrtima, tako da svaka gradska četvrt ima svoje zapovjedništvo koje broji 8 članova. Osnovana je postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (USAR - Urban Search and Rescue) koja se sastoji od 13 timova srednje kategorije, svaki sa po 36 pripadnika i tri potražna psa, postrojba za zaštitu i spašavanje iz vode koja se sastoji se od jednog tima s 3 skupine, ukupno 36 pripadnika, postrojba za logistiku - dva tima, svaki po četiri skupine od ukupno 99 pripadnika i 17 postrojbi civilne zaštite opće namjene po gradskim četvrtima svaka se sastoji od 105 pripadnika.
Važnost dobro organizirane civilne zaštite imali smo prilike vidjeti u Domovinskom ratu kada su pripadnici civilne zaštite svojim radom i organizacijom omogućili da se smanji stradavanje stanovništva.
Kako bi civilna zaštita u Hrvatskoj bila u potpunosti operativna i mogla kvalitetno djelovati u uvjetima velikih nesreće ili katastrofa još jednom ističemo nužnost donošenja zakona o civilnoj zaštiti kojega još uvijek nemamo.


Aktualnosti