clanak False

Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada na području Grada Zagreba u 2020.

08.06.2020.
Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19) gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada na području Grada Zagreba u 2020. godini.

TEKST NATJEČAJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU NOVE DRŽAVNE POTPORE ZA PREMJEŠTAJ PROIZVODNIH KAPACITETA

IZJAVA O ISPUNJAVANJU UVJETA JAVNOG NATJEČAJA ZA PREMJEŠTAJ

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA POTPORU ZA PREMJEŠTAJ POLJOPRIVREDNIH ZGRADA 

UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE

Dodatno potrebne informacije mogu se dobiti na: telefone: 6585-591, 6585-683, 6585-647;
mail: poljoprivreda@zagreb.hr

Aktualnosti