clanak False

Hrvatska dostavila nacrte operativnih programa Europskoj komisiji

19.04.2017.

 

Hrvatska je Europskoj komisiji dostavila finalne nacrte dvaju operativnih programa za provedbu kohezijske politike, kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovito korištenje 8,463 milijarde eura iz europskih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. 

 

Sukladno strategiji Europa 2020 i Zajedničkom strateškom okviru, sredstva za kohezijsku politiku u Hrvatskoj namijenjena su za ciljeve zapošljavanja, povećanog ulaganja u istraživanje i razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, ulaganje u obrazovanje, smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti, prometno povezivanje, te jačanje kapaciteta javne uprave i pravosuđa.
 

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, za koje je upravljačko tijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatska je namijenila više od 3,5 milijardi eura za zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i prometnu infrastrukturu. Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je za jačanje konkurentnosti kroz ulaganja u istraživanje i razvoj, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko-ugljično gospodarstvo i obrazovanje.  Samo za rast i jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća Hrvatska je namijenila gotovo milijardu eura.
 

Kroz ulaganja iz Europskog socijalnog fonda, u skladu sa EU 2020 Strategijom za rast i zapošljavanje,  Hrvatska se odredila na poboljšanje života građana osiguravajući im profesionalni razvoj kroz stjecanje novih i boljih vještina, podižući razinu zapošljivosti i podupirući projekte socijalne uključenosti. U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, za koji je upravljačko tijelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, glavni investicijski prioriteti odnose se na povećanje zaposlenosti i mobilnost radne snage za što je namijenjeno 533 milijuna eura, za socijalnu uključenost 328 milijuna eura, obrazovni sustav i cjeloživotno učenje 450 milijuna eura i unapređenje administracije 191 milijuna eura.
 
Službena opažanja Europske komisije na finalne nacrte operativnih programa, nadležna ministarstva očekuju tijekom rujna, nakon čega započinju i  formalni pregovori.

 

Nacrt operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ možete preuzeti ovdje.

Nacrt operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ možete preuzeti ovdje.

 


Vijesti i aktualnosti