clanak False

6. Mjesni odbor "Kralj Petar Svačić"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Preradovićeva ulica 29;
telefon: 481 82 72e-pošta: mo_p.svacic@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

 

Površina: 24,77 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.790