clanak False

4. Mjesni odbor "Hrvatski narodni vladari"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Trg hrvatskih velikana 2/1;
telefon: 481 05 01
e-pošta: mo_hnv@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

Površina: 16,76 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.809