clanak False

3. Mjesni odbor Cvjetni trg

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Prolaz sestara Baković 3/1;
telefon: 487 26 87
e-pošta: mo_cvjetni.trg@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

Površina: 21,01 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.156