clanak False

2. Obavijesti o namjeni i uvid u prostorne planove

19.04.2017.

Za potrebe razreza porezta fizičkim i pravnim osobama, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, kumunalne poslove i promet daje pismene obavijesti o namjeni zemljišta. Obrasci zahtjeva, nalaze se u pisarnici (gdje se mogu i predati), odnosno u prilogu ovog teksta. 

Zahtjevu se prilaže izvod – preslika izvoda iz katastarskog plana, po mogućnosti ne stariji od 6 mjeseci /izvadak iz katastarskog plana izdaje Gradski ured za katastar i geodetske poslove, Ulica grada Vukovara 58, te područne službe u Remetincu, Susedgradu i Sesvetama (prema položaju parcele)/.
Zahtjevi se predaju područnim odsjecima za prostorno uređenje prema područjima na kojima se nalazi čestica za koju se obavijest traži, te se taksiraju s 40,00 kn državnih biljega. 

O namjeni prostora građani se mogu obavijestiti i sami uvidom u Generalni urbanistički plan grada Zagreba, koji se nalazi u informacijskom sustavu, na gradskoj stranici . Potrebno je izabrati opciju "interaktivne karte". Za točniji uvid o mogućnostima gradnje na određenom zemljištu, potrebno je, osim tekstualnog dijela, provjeriti priloge "namjena", "pravila" i "procedure".

obavijest o namjeni za razrez poreza

uvjerenje da se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim prostornim planom