clanak False

2. Mjesni odbor "August Šenoa"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Pavla Hatza 8;
telefon: 484 11 65;
e-pošta: mo_a.senoa@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb.

Površina: 28,25 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.684