clanak False

14. Mjesni odbor Zrinjevac

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Palmotićeva ulica 30;
telefon: 487 33 32
e-pošta: mo_zrinjevac@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

Površina: 15,49 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.902