clanak False

13. Mjesni odbor "Petar Zrinski"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Primorska ulica 32;
telefon: 377 43 13 
e-pošta: mo_p.zrinski@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

Površina: 23,42 ha
Broj stanovnika prema popisisu stanovništva 2011.: 4.030