clanak False

12. Mjesni odbor "Petar Krešimir IV."

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica kneza Branimira 67;
telefon: 6383-386
e-pošta: mo_p.kresimir@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

Površina: 17,4 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 1.849