clanak False

11. Mjesni odbor "Pavao Šubić"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Pavla Šubića 40;
telefon: 6441-035
e-pošta: mo_p.subic@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

Površina: 15,4 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.524