clanak False

10. Mjesni odbor "Nadbiskup Antun Bauer"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Ulica Antuna Bauera 21;
telefon: 455 43 02 Ž
e-pošta: mo_a.bauer@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

Površina: 8,6 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.114