clanak False

1. Mjesni odbor "Andrija Medulić"

19.04.2017.

Sjedište: Zagreb, Medulićeva ulica 30;
telefon: 482 65 52;
e-pošta: mo_a.medulic@zagreb.hr
Adresa za dostavu pismovnih pošiljaka: Gradska četvrt Donji grad, Ilica 25, 10 000 Zagreb. 

Površina: 16,89 ha
Broj stanovnika prema popisu stanovništva 2011.: 2.193