Za što će biti moguće ostvariti prava na izravna plaćanja u 2015. godini?

 

 PRAVA ĆE SE MOĆI OSTVARITI U AGENCIJI ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU.