Strategija razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba

 


Na sjednici Gradske skupštine održanoj 14. lipnja 2011., prihvaćen je Prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba, opsežan dokument koji, kako stoji u gradonačelnikovu uvodniku, na jasan i operativan način opisuje i razrađuje ciljeve što ih podržava Grad Zagreb, a to su daljnji razvoj konkuretnog gospodarstva kao preduvijeta novog zapošljavanja, smanjivanja nezaposlenosti i daljnjeg razvijanja aktivne socijalne politike Grada.