Registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

 

- uređena je odredbama Zakona o radu (Narodne novine 93/14), u daljem tekstu Zakon i Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima („Narodne novine“, br. 32/15), u daljem tekstu Pravilnik,

- zahtjev za registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad, Zapoljska1,

- uredovno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 - 15.30 sati

                               utorak i četvrtak od 8.00 - 18.00 sati,

 

- informacije na telefon: 2333 777

 

 

- Ugovor o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima mora se registrirati pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada prema sjedištu poslodavca kod kojeg pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zasniva radni odnos.

- Ugovor o radu pomoraca i radnika na pomorskom ribarskom plovilu mora sadržavati uglavke propisane člankom 3. Pravilnika.

- Ugovor na registraciju nadležnom tijelu podnosi poslodavac u tri primjerka u roku od osam dana od dana od kad je pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu počeo raditi.

- Ovaj Ured vodi Registar ugovora, zbirku isprava i abecedni imenik.

- Nakon izvršene registracije dostavlja se svakoj od stranaka po jedan primjerak ugovora .

- Poslodavac je dužan u roku osam dana prijaviti nadležnom tijelu svaku promjenu ugovora. Na registraciju promjene ugovora primjenjuju se odredbe Pravilnika koje se odnose na registraciju ugovora.

- Nadležno tijelo dužno je registrirati ugovor ili promjenu ugovora u roku od osam dana od dana podnošenja ugovora ili njegove promjene na registraciju.

 

 

Lakši prekršaj poslodavca

 

Poslodavac čini lakši prekršaj ako ugovor o radu pomorca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima ne registrira pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom tijelu.