Prostorno uređenje i graditeljstvo

On-line predaju zahtjeva za izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva  (eZahtjev za eDozvolu Grada Zagreba) možete izvršiti ovdje