Predstavnik njemačke nacionalne manjine

Službeni naziv: Predstavnik njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba – Vertreter Deutschen Minderheit der Stadt Zagreb

Predstavnik: 

Osoba za kontakt:

Adresa sjedišta: 

Tel/fax: 

e-mail: 

Predstavnik Ivan Rittig je izabran na izborima 31. svibnja 2015.
Rješenjem Ministarstva uprave od 2. prosinca 2015,. KLASA: UP/I-016-02/15-01/428, URBROJ: 515-02-01-01/1-15-1, izabrani predstavnik briše se iz Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, zbog brisanja iz evidencije popisa birača na području za koje je izabran, sukladno odredbama posebnog zakona. 


Prema popisu stanovništva iz 2011. u Gradu Zagrebu je živjelo 364, a u  vrijeme izbora 2015. u popis birača je upisano 238 pripadnika njemačke nacionalne manjine.