Poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi u 2012. godini

 

 

Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo na temelju glave IX. Zaključka o subvencijama u poljoprivredi (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 5/12) objavio je dana 6. travnja 2012. Poziv za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2012. godinu na internet stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i Ureda (www.zagreb-psv.org), te oglasnim pločama Područnih ureda Gradske uprave.

Što se subvencionira?
Grad Zagreb će u 2012., u području poljoprivrede, subvencionirati proizvodnju ili aktivnosti radi očuvanja poljoprivrede, te proizvodnju ili aktivnosti radi razvoja tržišne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan broj mjera u voćarstvu, vinogradarstvu, stočarstvu, te ekološkoj i integriranoj poljoprivredi 2012. godini je 25.

Kako podnijeti zahtjev?
Zahtjevi za subvencije podnose se na Obrascima s oznakom GZ i rednim brojem subvencije. Zahtjev mora sadržavati svu dokumentaciju popisanu na pripadajućem Obrascu. Obrazac se može podići u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb, Av. Dubrovnik 12/IV i PU Sesvete, Sesvete, Trg D. Domjanića 4, svakim radnim danom od 9-15 sati, a utorkom i četvrtkom do 18 sati, ili pronaći na internet adresi: www.zagreb-psv.org .
Potpun zahtjev je zahtjev podnesen na obrascu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo kojem je priložena sva dokumentacija popisana na tom obrascu.

Gdje predati zahtjev?
Ispunjeni zahtjevi za subvenciju, na propisanim obrascima s oznakom GZ i rednim brojem subvencije, predaju se zajedno s dokumentacijom, neposredno ili poštom, isključivo na adresu: Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb, pisarnica I kat, soba 17, a za korisnike s područja Sesveta zahtjevi za subvencije broj 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1. i 2.2.2. u Područnom uredu Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, 10360 Sesvete, soba 39.

Kako dokazati da gospodarstvo nema dug prema Gradu Zagrebu?
Pravo na subvencioniranje imaju korisnici koji nemaju dugovanja prema Gradu Zagrebu što se dokazuje prilaganjem dva dokumenta u originalu:
1.         Potvrda o nepostojanju javnih dugovanja (ne starija od 30 dana) – potvrda se pribavlja u Poreznoj upravi prema prebivalištu ili sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, troškovi potvrde su 40,00 kn. 
2.         Potvrda Zagrebačkog holdinga o nepostojanju dugovanja prema Gradu Zagrebu (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) – potvrda se pribavlja podnošenjem zahtjeva u poduzeću Zagrebački holding d.d., Savska 1, troškovi potvrde su 25,00 kn.
Osim ova dva dokumenta za korisnike koji koriste zemljište u vlasništvu RH na području Grada Zagreba dugovanja za zakup će se utvrditi po službenoj dužnosti, a ukoliko imaju zemljište u zakupu na području Zagrebačke županije potrebno je pribaviti potvrdu jedinice lokalne samouprave da ne postoji dugovanje za zakup.

Do kada je moguće podnijeti zahtjev?
Rok za podnošenje zahtjeva je 15. rujna 2012. godine.

Kako se obrađuju zahtjevi?
Zahtjevi za dodjelu subvencija obrađivat će se i odobravati prema redoslijedu zaprimanja potpunog zahtjeva uz utvrđivanje da je aktivnost ili proizvodnja koja se subvencionira nesumnjivo izvršena, a do utroška sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2012.

Gdje je moguće dobiti informaciju?
Sve informacije moguće je dobiti na telefone: 01/6585-683, 01/6585-605, 01/6585-682, 01/6585-647, 01/6585-684 i 01/6585-603.