Poziv na radionicu za udruge iz sektora poljoprivrede, šumarstva, lovstva i slatkovodnog ribarstva

U petak, 11. ožujka 2011., u 10 sati, u Aveniji Dubrovnik 12, dvorana na 3. katu, održat će se radionica za udruge iz sektora poljoprivrede, šumarstva, lovstva i slatkovodnog ribarstva, primatelje financijskih potpora iz proračunskih sredstava Grada Zagreba.

Cilj radionice je pružanje pomoći udrugama u osmišljavanju projekata i unapređenje procesa dodjele potpora sa svrhom racionalnijeg korištenja javnog novca.

Radionica će se održati u organizaciji Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo i Ureda za udruge Vlade RH.