Poziv Ministarstva poljoprivrede za iskazivanje interesa za prijavu projekata koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj

Obavještavamo vas da je Ministarstvo poljoprivrede raspisalo Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.

Poziv je otvoren od 01.07.2013. do 01.09.2013., a projekte mogu prijaviti fizičke i pravne osobe u sustavu PDV-a (poljoprivredna gospodarstva), poljoprivredne zadruge, lokalne akcijske grupe i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Poziv je u cijelosti moguće vidjeti na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede - molimo kliknuti O V D J E.